פשיטת רגל

פשיטת רגל היא הגעה למצב משפטי של חַדְלוּת פירעון.

הכרזת 'פשיטת רגל' מעניקה לחייב צעד הגנתי מפני נושים, ונכנס למסלול משפטי של הסדרי תשלום החובות בהתאם ליכולותיו. בסיום הליך פשיטת הרגל, מקבל החייב צו הֶפְטֵר הפוטר אותו מתשלום חובותיו או מתשלום של חלק מהם.

המטרות

מטרת ההכרה המשפטית בהליך 'פשיטת הרגל' מורכבת משתי סיבות:

א. לאפשר לחייב שאינו יכול לשלם את חובותיו, לפתוח דף חדש בחייו, ללא מכבש הנושים.

ב. לחלק את נכסי החייב בחלוקה מסודרת בין הנושים, לפי סדר העדיפות הקבוע בחוק.

פשיטת הרגל הוא אינטרס ציבורי, משום שהן לנושים והן להוצאה לפועל, אין עניין להציק לחייב. הם רוצים להציל את מה שאפשר מהכסף שלהם. פשיטת הרגל תאפשר להם לקבל ולו חלק מהכספים האבודים.

ארבעת השלבים

הליכי פשיטת הרגל מחולקים לארבעה שלבים עיקריים:

  1. בקשת פשיטת רגל
  2. צו כינוס
  3. הכרזת פשיטת רגל
  4. צו הפטר

צו כינוס – הקפאה וחקירות

תיקי פשיטת רגל מתנהלים בבית המשפט המחוזי. לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל, בית המשפט יכול להחליט אם ליתן צו כינוס או לא. אם לא ניתן צו כינוס, ההליך מסתיים. אם ניתן הצו, התיק עובר לשלב הבא.

צו הכינוס מעכב את כל ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים נגד החייב, לרבות הליכי הוצאה לפועל. זה החלק הטוב… אבל יש חלק נוסף: משניתן צו כינוס, חלות על החייב מגבלות רבות, שנועדו להבטיח שהחייב לא יצבור חובות נוספים. לרוב, החייב מחויב לשלם לכונס הרשמי סכום חודשי שאותו קובע בית המשפט ומנוע מלצאת את גבולות ישראל.

אחרי מתן צו הכינוס ולפני ההכרזה על פשיטת רגל, הנאמן עורך חקירות בדבר יכולת ההחזר של החייב.

לב ההליך – צו פשיטת רגל

בתום החקירות מחליט בית המשפט אם להכריז על החייב כפושט רגל.

אחרי קבלת צו פשיטת רגל, מתחילים שני ההליכים העיקריים: א. איסוף נכסי החייב; ב. חלוקתם לנושים.
חלוקת נכסי החייב מבוססת על שני עקרונות: עקרון העדיפות ועקרון השוויון.

עקרון העדיפות קובע כי קיימות קטגוריות חוב שונות בעלות דרגה שונה, ובעדיפויות שונות. עקרון השוויון קובע כי לגבי הנושים המצויים באותה דרגת עדיפות, תתבצע החלוקה בצורה פרופורציונלית לשיעור הנשייה שלהם מתוך כלל החובות באותה דרגה.

במסגרת הליך השיקום יש לשבת ולתעדף את צרכי המשפחה בסדר מדורג. יש לבדוק מה הכרחי וחיוני, ומה סובל דיחוי. היכן אפשר להצטמצם ולכמה זמן. עריכת רשימה של סדרי עדיפויות יכולה לגרום ל'פיצוצים' במשפחה, אולם אם הדיונים נערכים מתוך כבוד הדדי והתחשבות מרבית, אזי גיבוש סדר העדיפויות יכול להביא דווקא לקרבת לבבות ולגיבוש התא משפחתי.

סיום ההליך – צו הפטר

הליך פשיטת הרגל מגיע לקיצו בצו הפטר.

ההפטר ניתן לחייב כאשר בית המשפט השתכנע שכל מה שניתן היה לשלם לנושים שולם או כי אין תועלת בהמשך ההליכים. משניתן צו הפטר נמחקים חובות העבר ומוסרות ההגבלות שהוטלו על החייב. כיום, בית המשפט מאפשר למי שנקלעו לחובות בתום לב לקבל צו הפטר במהירות, לעיתים אף במועד ההכרזה על החייב כפושט רגל, אם בניהול ההליך אין תועלת לנושים, מאחר שהחייב אינו בעל נכסים משמעותיים).

המקצוענים שלנו

הניסיון והמקצוענות של מומחי 'תקומה פיננסית' יעזרו לכם לעבור את ארבעת השלבים ברוגע ובביטחון כי מיציתם את כל זכויותיכם ולא ביצעתם טעויות קריטיות העשויות להחמיר את מצבכם חלילה.