חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חַדְלוּת פירעון הוא מצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו, באמצעות המשאבים הקיימים ברשותו. בשונה מהוצאה לפעול המטפלת במי שאינו רוצה לשלם, דיני חדלות פירעון מגדירים את מצבו של מי שרוצה לשלם אך אינו יכול.

ההליכים

הליכה לחדלות פירעון תהיה רק אחרי שהחייב ניסה חלופות אחרות ונכשל, כדוגמת: הסכם פשרה עם הנושים או הסדרים אחרים שלא צלחו.

הכרזה על חדלות פירעון ופניה לבית המשפט הפכה להליך קצר בזכות חוק חדלות פירעון חדש. ההכרזה על החייב כחדל פירעון, מטילה עליו מגבלות שונות.

חדלות פירעון היא מצב זמני, במטרה להגיע להסדר בהקדם האפשרי. אם הסדר נושים, ואם תוכנית פירעון הנקבעת על ידי נאמן, כאשר בסופה זכאי החייב לקבלת צו הפטר מחובותיו.

חוק חדלות פירעון – החדש

חוק חדלות פירעון הינו חוק חדש שעדכן את פקודת פשיטת הרגל. החוק מציע אפשרות לכל אדם או עסק או תאגיד להגיע להסדר שיקום כלכלי המעניק לו הזדמנות שנייה.

לאחר קבלת תסקיר מצד נאמן שממונה על ידי בית המשפט, יבחן בית המשפט לעומק את הדברים ועם הנאמן אשר יבחן את יכולתו הכספית של החייב, יציע תוכנית הבראה במסגרתה ישלם החייב סכום מסוים בכל חודש.

סכום זה יתחלק בין הנושים בהתאם להוראות החוק, ולאחר מכן יקבל החייב צו הפטר על יתרת חובותיו ויפתח דף חדש בחייו הכלכליים.

מטרות החוק

א. לזרז ככל האפשר את שיקומו הכלכלי של החייב.

ב. למקסם את שיעור החוב שייפרע לנושים.

ג. לקדם את שילובו מחדש של חייב במרקם החיים הכלכליים.

בשונה מפקודת פשיטת הרגל, החוק החדש אינו מתייחס לאירוע חדלות פירעון כאל פגם מוסרי של החייב, אלא כאל כשל שיכול להתרחש ועל כן על החברה להחזיר את חדל הפירעון אל המסלול התקין ולסייע בשיקומו.

פתיחת הליכים לחדלות פירעון

צו לפתיחת הליכים לחדלות פירעון ניתן על ידי הממונה על התיק.

עם מתן צו לפתיחת הליכים, מוקפאים ההליכים הקיימים נגד החייב. אם הוטלו עליו הגבלות במסגרת הליכי גבייה, כגון עיקולי משכורת, הליכי הוצאה לפועל, וכדומה, ההגבלות בטלות.

עם מתן הצו, הממונה ימונה נאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון של החייב ותחל תקופת ביניים עד למתן צו לשיקום כלכלי. בתקופת הביניים יערוך הנאמן הממונה בדיקה לעניין מצבו הכלכלי של היחיד, והנסיבות שהובילו למצבו.

ההגבלות

בתקופת הביניים יחולו על החייב הגבלות שונות.

עיכוב יציאה מהארץ: החל מהכרזת חדלות פירעון ועד לקבלת ההפטר. הסיבה לכך היא החשש מבריחה והשארת הנושים ללא כספם.

סימון מוגבל: החייב יסומן כלקוח מוגבל בבנק ישראל ובבנקים שבהם הוא מנהל חשבון. הוא לא יוכל להתנהל עם שיקים או לקבל מסגרת מהבנקים. הסיבה לכך היא מניעת פיזור שיקים ללא כיסוי.

חסימת כרטיסי אשראי: כל כרטיסי האשראי של החייב ייחסמו מבלי שיוכל לקבל כרטיסי אשראי חדשים. לפעמים יוכל להחזיק בכרטיס חיוב ללא אפשרות לקבל אשראי, אחרי הגשת בקשה נפרדת וחריגה.

חסימה עסקית: החייב לא יוכל לפתוח עסק או לקבל בעלות על עסק או תאגיד רשום כלשהו, ללא אישור הנאמן ובית המשפט, כדי שלא ייווצרו חובות נוספים אצל החייב.

מחיקת חובות

מחיקת חובות נעשית רק על ידי קבלת הפטר חלוט מבית המשפט. כיום בית המשפט יכול לקבוע כי לאחר שהחייב פועל בהתאם לתוכנית פירעון שנקבעה על ידי הנאמן מקבל החייב הפטר מחובותיו.

ההפטר יבוטל אם בית המשפט יגלה כי הכניסה למצב הכלכלי לא נעשתה בתום לב, או אם החייב אינו עומד בתשלומים החודשיים שנקבעו לו, או מכל טעם של ניצול ההליך שלא בצורה הוגנת.

המקצוענות שלנו

קבלת ייעוץ והיעזרות בסיוע מקצועי הכרחיים ואפילו קריטיים להצלחת ההליך המפותל. המומחים שלנו יסייעו לכם להוכיח לבית המשפט כי אינכם מנסים להתחמק מתשלום חובות שנכנסתם אליהם בכוונה כדי להתעשר. המקצוענים שלנו ישכנעו את בית המשפט שאתם מתנהלים בתום לב ומתוך רצון אמיתי להחזיר את הסכום הגבוה האפשרי ביותר בהתאם למצבכם.

מומחי 'תקומה פיננסית' יעזרו לכם במסע המורכב, לכל אורכו, החל מהסדרים מול נושים ועד לקבלת ההפטר המיוחל.