הסדר חובות

הסדר חובות הוא אפשרות להגיע להסדר תשלומים מול הנושים, בלי להיכנס להליכי חדלות פירעון, תוך שמירה על זכויותיו ושמו הטוב של החייב, ובחיסכון של כסף וזמן.

ישנם מצבים שבהם הסדר חובות עדיף על פני החלופה של כניסה להליכי חדלות פירעון, שבהם החייב משלם חלק מחובותיו ומקבל הפטר על חלק אחר של חובותיו.

מהות ההסדר

הסדר חובות הוא הסכמה בין חייבים יחידים, או חברות, ובין נושיהם, שבאה להסדיר בהסכמת שני הצדדים את שינוי תנאי תשלום החוב. הסדר חובות מסייע לחייבים למחוק את חובותיהם או לחילופין לקבל הפטר.

בכל אחד משלבי הליך חדלות הפירעון והגביה מול החייב, ניתן להגיע להסדר חובות, ולמעשה ניתן להגיע להסדר חובות גם טרם פתיחת ההליכים.

מחיקת חובות בעזרת הסדר חוב

בהידברות מול בעלי החוב, ניתנת לחייבים האפשרות להגיע להסדר תשלומים שיביא תועלת גם להם וגם לנושים, ואף לקבל הפטר.

הסדר חובות מעוגן בחקיקה ומעניק לחייבים זכות חוקית לנסות ולהגיע להסדר מול הנושים להם הם חייבים כספים, גם ללא כניסה להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

יתרונות הסדר חוב

א. מניעת פגיעה – אי פתיחת הליכי חדלות פירעון העלולים לפגוע בשמו הטוב, במוניטין שלו, ברווחתו הכלכלית, ולעיתים אף בחירותו.

ב. הימנעות ממכירת וחלוקת נכסים – הסדר חובות המבוצע ישירות מול בעלי החוב, לא דורש מהחייב להיכנס להליכי כינוס נכסים או הקמה של קופת נשייה בה ירוכזו כל נכסיו, המופקעים ממנו לצורך פירעון חובותיו.

ג. הימנעות מהגבלות – בהסדר חובות הבא במקום הליכי חדלות פירעון, נמנעים מהחייב המגבלות הבאות: איסור יציאה מהארץ, הגבלת פעילות בנקאית, מגבלות בהנפקת כרטיסי אשראי, ועוד.

ד. קיצור הליכים – הסדר חובות מקצר הליכים ומביא את החייב במהירות יותר להפטר חובות.

ה. חיסכון כספי – הסדר חובות שמטופל מחוץ למסגרת של צו פתיחת הליכים, כרוך בעלויות נמוכות בהשוואה להליכי חדלות פירעון.

הגשת בקשה להסדר חובות

כדי להגיע להסדר חובות, על החייב להגיש בקשה לבית משפט השלום באזור מגוריו או עסקיו.

הבקשה צריכה לכלול הצעה להסדר חובות, לצד בקשה להבאת הסדר החוב לאישור כל הצדדים.

יש לספק העתק מהבקשה ל'הסדר חובות ללא הליך חדלות פירעון', לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי). ניתן לעשות זאת בחינם גם באופן מקוון.

אחר הגשת הבקשה

במקרה של אישור נושים – אם הנושים אישרו את ההצעה של החייב להסדר חוב, יחליט בית המשפט בנוגע להוגנות ההצעה עבור הנושים, בהשוואה לחלופה של מתן צו לשיקום כלכלי, אשר ניתן במסגרת הליכי חדלות פירעון.

במקרה של התנגדות נושים – גם אם הנושים מתנגדים להצעת ההסדר שהציע החייב, יוכל בית המשפט לאשר אותה, בתנאים מסוימים. הסדר חובות שאושר בבית המשפט, מחייב גם את בעלי החוב שהתנגדו לו.

אחרי אישור

לאחר שהתשלום לנושים יוסדר במסגרת הסדר החובות, יקבל החייב הפטר ותבוצע מחיקה של יתרת חובותיו.

המקצוענים שלנו

הסדר חובות כרוך לרוב ברצונם הטוב ובהסכמתם של הנושים. ניהול משא ומתן מול נושים חייב להתבצע ברגישות וביעילות, מתוך מטרה לקרב אותם להבנה כי הסדר החובות יציל להם חלק מהחובות. הנושים אמורים להחליט אם לקבל את ההצעה לכיסוי חלקי של החוב תמורת ויתור על חלקו האחר, או לצאת למלחמה משפטית מול החייב.

הרגישות הגבוהה של המשא ומתן מחייבת היעזרות באנשי מקצוע הבקיאים בהליכי פשיטת רגל ובדיני חדלות פירעון. מומחי תקומה פיננסית' יידעו בעזרת ה' לנווט לך את הטיפול בהסדר החוב ולנתב את הנושים להסכמה שתוביל אותך במהירות למסלול חילוץ מהתקיעות הכלכלית מול הנושים.