ביטול עיקולים והסרת הגבלות

קיבלתם הודעה כי חשבון הבנק שלכם או המשכורת שלכם מעוקלים? אתם מרגישים אימה וחרדה כי מישהו חזק ואימתני השתלט לכם על חשבון הבנק או חוסם לכם את המשכורת? יש פתרונות.

הטלת העיקולים אינה מטרה בפני עצמה. כל המטרה בהטלת העיקול היא לגבות את החובות מחייבים שאינם משתפים פעולה. אי לכך כאשר נוצר מתווה של שיתוף פעולה עם ההוצאה לפועל, ניתן לכלכל את הצעדים בתבונה ולהסיר את העיקולים ואת ההגבלות, הן מחשבון הבנק והן מהמשכורת, או מכל רכוש ונכס השייכים לכם.

הטלת עיקול

נושה שזכה כנגדכם בתיק הוצאה לפועל, יכול לנקוט צעדי אכיפה למימוש הזכייה שלו. חלק מצעדי האכיפה הללו הם הגשת בקשות שונות לעיקול רכוש השייך לכם, כדי לאלץ אתכם לפרוע לו את החובות שאתם חייבים.

עיקול יכול לחול על הרכב המשפחתי, על המשכורת, ולפעמים גם על נכסים ורכוש המצויים בחזקת צד שלישי, כדוגמת חשבון הבנק, תשלומי ביטוח, ועוד.

כל עוד לא הגיש הזוכה בקשה למימוש העיקול, הוא לא יוכל לממש את העיקול. אולם, אם הוגשה בקשה למימוש עיקול, תרגישו זאת בהקדם ולא לטובה. ידיים זרות וחזקות יונחו על כספיכם ורכושכם ואתם עלולים להיכנס למערבולת כלכלית מסוכנת, אחרי שכל הפעילות הכלכלית השוטפת שלכם בחשבון הבנק חטפה שיתוק של עיקול.

ביטול עיקול

מול כל עיקול ניתן להגיש בקשה לביטול עיקול. בין אם הוטל העיקול על הבית, על הרכב, על קופות הגמל, על המשכורת, או כל נכס ורכוש השייכים לכם.

כדי שהבקשה תתקבל ותביא להסרת העיקול, עליה להיות מנומקת, מצוידת בעובדות ומגובה בנתונים, וכן באסמכתאות וסימוכין, לכל הנטען בה. בקשה המבוססת על תחנונים והתבכיינות, לא תועיל. ניסוח לא מקצועי של בקשה, יגרום לכישלון הסרת העיקול.

אפשרות נוספת לביטול העיקול היא הגשת בקשה להליכי חדלות פירעון, וכניסה להליכים של חדלות פירעון. במידה ובית המשפט מאשר את חדלות הפירעון אזי יתמכו גם בית המשפט וגם הכונס הרשמי בבקשה לביטול העיקול על רכושו של החייב.

ארבעת מסלולי הביטול

מאחר והעיקול נועד כדי לגרום לשיתוף פעולה של החייב, אזי הדרך לביטול העיקול מתחילה בשיתוף פעולה ופתיחת דיאלוג ענייני עם לשכת ההוצאה לפועל.

ישנם ארבעה מסלולים לביטול העיקול:

א. פירעון החוב שבגינו הוטל העיקול;

ב. פריסת החוב לתשלומים באמצעות צו תשלומים;

ג. יצירת הסדר חוב;

ד. מחיקת החוב על ידי כניסה להליכים של חדלות פירעון (פשיטת רגל) ושיקום כלכלי.

בחירת המסלול הנכון לכם מתוך ארבעת המסלולים, חייבת להיעשות מתוך הכרת כל היתרונות וכל החסרונות הקיימים ומאפיינים את כל אחד מארבעת המסלולים, ואחרי בדיקת התיק שלכם לאורכו ולרוחבו, ובחינת יכולות ההחזר העומדות לרשותכם.

המקצוענים שלנו

הניסיון המצטבר של משפטני 'תקומה פיננסית' יעזרו לכם לבחור נכונה בין ארבעת המסלולים, ולצעוד על המסלול עד להסרת העיקול, מתוך ידיעה שפעלתם נכון לאורך כל הדרך, ומתוך תחושה שאינכם מתמודדים לבד מול אימת העיקול.

הליווי המשפטי המקצועי של מומחי 'תקומה פיננסית' יקדם אתכם במהירות לעבר הסרת העיקול ולהשתחררות מהירה מתחושת המחנק הנוראה הנגרמת לכם כאשר חשבון הבנק שלכם או המשכורת שלכם עוקלו.