ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

צו איסור יציאה מן הארץ הוא צו שיפוטי האוסר על אדם לצאת ממדינה בה הוא נמצא.

בתוך סל ההגבלות שיצרו החוקים כנגד החייבים להוצאה לפועל, אחת ההגבלות המכאיבות ביותר היא הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ, מכוח סעיף 14 לחוק הוצאה לפועל. ההגבלה ננקטת לאור חשש הגיוני וסביר כי החייב ייצא מהארץ ויימלט מבלי לפרוע את חובותיו. בנוסף, ניתן להטיל על חייב מגבלה הכוללת אי אפשרות להנפקת דרכון, שגם זאת הגבלת תנועה חריפה וחמורה.

הגילוי הפתאומי

בתי המשפט מתייחסים בכובד ראש למתן צו עיכוב יציאה מהארץ, זאת משום שהעיכוב המגביל את התנועה של החייב, שולל ממנו זכות יסוד חוקתית המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

אולם כאשר ישנו חשש מהימן וסביר כי החייב יברח מבלי לפרוע את חובותיו, מאשרים בתי המשפט את הצווים. עובדה היא שישנם עשרות אלפי ישראלים אשר עומד כנגדם צו עיכוב יציאה מן הארץ, כאשר רבים מהם אינם מודעים לקיומו של צו העיכוב, ונתקלים בו בהפתעה פתאומית ובתדהמה מוחלטת רק בהגיעם לשדה התעופה, בהיותם במעבר הגבולות.

במידה וקיבלתם מכתב התרעה מההוצאה לפועל לגבי אי תשלום חוב, ובכוונתכם לצאת את הארץ מכל סיבה שהיא, מומלץ שתבררו במשטרת הגבולות (3450*) אם קיים נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ, כדי למנוע אי נעימות בשדה התעופה.

סוגים שונים של עיכוב

קיימים סוגים שונים של צווי עיכוב יציאה מהארץ, כגון: עיכוב חייב העומד לצאת מהארץ בלי לפרוע את החוב; עיכוב חייב המשתמט מתשלום החובות; עיכוב חייב המבקש לבצע איחוד תיקים; עיכוב חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים.

ביטול צו העיכוב

אם אכן הוצא נגדכם צו עיכוב יציאה מן הארץ, עליכם לפעול לביטולו בעזרת כלים משפטיים יעילים ונכונים.

בקשה לביטול הצו חייבת להיות חתומה על ידי עורך דין ועליה להיות מנומקת היטב. לפני הגשת בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, יש לבדוק את הסיבות והנסיבות שגרמו להוצאת הצו, ולהגיע להסדר עם לשכת ההוצאה לפועל.

לעיתים די בהעמדת ערבויות והצבת ביטחונות שיבטיחו את חזרת החייב ארצה. התנהלות נכונה ומקצועית תשפיע על הפחתת הערבויות הנדרשות ועל הגעה להסכמה על ביטחונות סבירים. לפעמים אפשר להגיע להסדרים אחרים המבטלים את צו עיכוב היציאה. ויש שמוגש ערר על הצו או בקשה לעיכוב הליכים.

המקצוענות שלנו

המומחים של 'תקומה פיננסית' ינהלו בשבילכם את הגשת הבקשה לביטול צו עיכוב היציאה, כולל הצעדים הנלווים לביטול צו עיכוב, תוך ניסיון להקטין את הערבויות במידת הצורך, ולסלול מסלול שיאפשר את ביטול הצו.

אחרי בחינת הנסיבות שגרמו להוצאת הצו, יערכו מומחי 'תקומה פיננסית' הערכת מצב מקצועית שתתאים את מתכונת הטיפול הראוי והרצוי, לביטול הצו במהירות וביעילות.